کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران


دوره “برآورد ومحاسبه بهای تمام شده ” برگزار شد

dore

dore1

dore2

dore3

 

روز گذشته دوره نظری –کاربردی “برآورد ومحاسبه بهای تمام شده مبتنی بر فعالیت آنالیز حساسیت وتحلیل سودآوری با رویکرد SAP “توسط کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران برگزار شد.

 

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کانون سرمایه گذاری ایران ،این دوره با همکاری مرکز آموزش های کاربردی سند پرداز برگزار شد ومفاهیم پایه مهندسی محصول ،مفاهیم پایه بهای تمام شده مبتنی برفعالیت وبرآورد بهای تمام شده وآنالیز حساسیت رئوس مطالب این دوره را تشکیل می دادند.

 

بر اساس این گزارش،این دوره در دو جلسه دوساعته درنیم روز در محل آموزشگاه بازار بورس دات کام برگزار شد و دوره رانیز پرویز یوسفی ،مهندسی آنالیز سیستم تدریس کرد.