کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران


دورنمای ریسک بازارهای اوراق بهادار در سال ۲۰۱۶

02 آوریل 2016
کد خبر : 97135 

سازمان بین‌المللی کمیسیون‌های اوراق بهادار (IOSCO) به تازگی دور نمای ریسک بازارهای اوراق بهادار را در سال ۲۰۱۶ منتشر کرد و به تشریح رویـــه های اصلی بازار های مالی جهانی و ریسک های احتمالی ثبات مالی پرداخت.

سازمان بین‌المللی کمیسیون‌های اوراق بهادار (IOSCO) به تازگی دور نمای ریسک بازارهای اوراق بهادار را در سال ۲۰۱۶ منتشر کرد و به تشریح رویـــه های اصلی بازار های مالی جهانی و ریسک های احتمالی ثبات مالی پرداخت.

به گزارش روابط عمومی کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران و به نقل از خبرگزاری سنا، سازمان بین‌المللی کمیسیون‌های اوراق بهادار (IOSCO)  به تازگی دورنمای ریسک بازارهای اوراق بهادار را در سال ۲۰۱۶ منتشر کرد و به تشریح رویـــه‌های اصلی بازارهای مالی جهانی و ریسک‎‌های احتمالی ثبات مالی پرداخت.

این گزارش علاوه بر ثبات مالی، موضوعاتی از قبیل حمایت از سرمایه‎گذاران و کارایی بازارها را مد نظر قرار می‌دهد. گزارش مــورد اشــاره به تاثیرپذیــری بازارهای اوراق بهادار از دخالت بانک‌های مرکزی و هم‌چنین اثر کاهش قیمت انواع کالا و بی اطمینانی نسبت به روند رشد جهانی می‌پردازد. هم چنین رشد بازارهای اوراق قرضه، سهام، و سایر اوراق بررسی می‌گردد و ورود فناوری‌های دیجیتالی به بازارهای مالی ارزیابی می‌شود.

علاوه بر مطالعات فوق، دورنمای ریسک بازارهای اوراق بهادار بهادار آیوسکو به شناسایی و بررسی دقیق ریسک‌های احتمالی در حوزه‌های نقدشوندگی بازار اوراق بدهی شرکت‌ها، ریسک‌های مرتبط با استفاده از وثیقه در مبادلات مالی، رویکردهای نامطلوب در خصوص محصولات و خدمات مالی خرد و تهدیدهای موجود در شبکه‎های اینترنتی می‌پردازد.

گزارش IOSCO به مباحثی از قبیل صنعت مدیریت دارایی و اهمیت آن در فضای قانونگذاری بازارهای سرمایه نیز اشاره می‌کند.