کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران


دستورالعمل نحوه سرمایه‌گذاری صندوق‌ها در بازار پایه

15 اکتبر 2019
کد خبر : 9710269به استناد مصوبه شماره ۶۰۰ هیأت‌مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ ۷ مهرماه، صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سهام و مختلط مجاز هستند حداکثر ۱۰% از ارزش کل دارایی‌های صندوق را در بازار پایه فرابورس ایران سرمایه‌گذاری نمایند.
بدین منظور لازم است تا متن موضوع فعالیت صندوق در امیدنامه مربوط اصلاح شده و ترکیب دارایی‌های مجاز برای سرمایه‌گذاری به شرح فایل پیوست برای هر یک از انواع صندوق‌ها به تصویب مجمع صندوق برسد.
لازم به‌ذکر است؛ در رابطه با موضوع این ابلاغیه، ارائه صورت‌جلسه مجمع صندوق به سازمان بورس و اوراق بهادار که صرفاً با موضوع اصلاح موضوع فعالیت و ترکیب دارایی‌های صندوق در امیدنامه مطابق پیوست این ابلاغیه باشد، به منزله ثبت صورت‌جلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار بوده و از تاریخ انتشار تغییرات در روزنامه کثیرالانتشار صندوق، قابل اعمال خواهد بود.

پیوست