کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران


دبیر کل

 

S_Eslami سعید اسلامی بیدگلی
دکتری مالی و تحلیل‌گر رسمی بین‌المللی سرمایه‌گذاری (CIIA)
استادیار مالی و بیمه دانشگاه علامه طباطبایی
 
ایمیل: saeed@iiia.ir