کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران


دبیرکل کانون کارگزاران ابقا شد

18 ژانویه 2017
کد خبر : 972465روز گذشته اعضای هیئت مدیره کانون کارگزاران بورس به اتفاق آرا، روح الله میرصانعی را برای دو سال دیگر به عنوان دبیر کل کانون کارگزاران انتخاب کردند.

سید روح اله میرصانعی دبیرکل کنونی کانون کارگزاران، به اتفاق آراي اعضای هیئت مدیره کانون کارگزاران بورس برای دو سال دیگر در سمت خود ابقا شد.
به گزارش روابط عمومی کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران و به نقل از عصربازار، روز گذشته اعضای هیئت مدیره کانون کارگزاران بورس به اتفاق آرا روح الله میرصانعی را برای دو سال دیگر نیز به عنوان دبیر کل کانون کارگزاران انتخاب كردند.
 سيد روح الله ميرصانعي چهارمين دبيركل كانون كارگزاران بورس و اوراق بهادار است که از سال ۸۹ تا کنون این سمت را بر عهده داشته است.