کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران


خالص ارزش دارایی‌ها و NAV صندوق‌های سرمایه‌گذاری عضو کانون در انتهای سه‌ماهه سوم سال جاری

17 ژانویه 2018
کد خبر : 975609با توجه به پایان سه‌ماهه سوم سال جاری، کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران اقدام به ارائه گزارشی از خالص ارزش دارایی‌ها و NAV صندوق‌های سرمایه‌گذاری عضو خود، طبق آمار منتشر شده توسط مرکز پردازش اطلاعات مالی، در تاریخ ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ نموده است.

 

pdf2 خالص ارزش دارایی‌ها و NAV صندوق‌های سرمایه‌گذاری عضو کانون