کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران


خالص ارزش دارایی‌ها و NAV صندوق‌های سرمایه‌گذاری عضو کانون در انتهای سه‌ماهه دوم سال جاری

16 اکتبر 2017
کد خبر : 974723با توجه به پایان سه‌ماهه اول سال جاری، کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران اقدام به ارائه گزارشی از خالص ارزش دارایی‌ها و NAV صندوق‌های سرمایه‌گذاری عضو خود، طبق آمار منتشر شده توسط مرکز پردازش اطلاعات مالی، در تاریخ ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ نموده است.

به‌گزارش واحد تحقیق و پژوهش کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران

 

pdf2ارزش خالص دارایی در انتهای شهریورماه ۹۶