کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران


حمایت از بنگاه های تولیدی داخلی ضروری است

26 سپتامبر 2016
کد خبر : 971903روند حرکتی بورس در نیمه دوم سال نزول اندک و سپس صعود است و اغلب در این نیمه روند صعودی حاکم شده و بازدهی بازار به ۲۰ تا ۲۵ درصد می رسد.

به گزارش روابط عمومی کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران و به نقل از سنا، دکتر ولی نادی قمی، مدیرعامل تامین سرمایه نوین (عضو هیأت مدیره کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران) ضمن بیان مطلب فوق گفت: بازار سرمایه تحت تاثیر محرک های اصلی اقتصاد قرار دارد و فراز و نشیب های آن نیز محصول اقتصاد ملی است. شرایط فعلی اقتصاد کشور حاکی از آن است که بنگاه های اقتصادی در مسیر رشد قرار گرفته اند اما اگر قدرت تولید و فروش شرکت ها تضعیف شود، قدرت سودآوری آنها کاهش خواهد یافت؛ لذا حمایت از بنگاه های تولیدی داخلی امری ضروری است. سیاست های فعلی دولت مبنی بر کاهش نرخ بهره بانکی و همچنین موضوع تخصیص اعتبار به بنگاه های تولیدی می تواند برخی از مشکلات تولید داخلی را حل کند.

مدیر عامل تامین سرمایه نوین، دو محرک اصلی رشد بورس را، کاهش نرخ بازدهی بدون ریسک (نرخ بهره بانکی) و افزایش درآمد دولت دانست و گفت: کاهش نرخ بازدهی بدون ریسک در فضای بازار مالی ایران و افزایش درآمد دولت از عوامل محرک رشد بورس است.

نادی قمی در خصوص وضعیت بورس در نیمه دوم سال تصریح کرد: به اعتقاد من روند حرکتی بورس در نیمه دوم سال اصلاحی و سپس صعودی است؛ اغلب در این نیمه روند صعودی حاکم شده و بازدهی بازار به ۲۰ تا ۲۵ درصد می رسد.

 مدیر عامل تامین سرمایه نوین در خصوص صنایع برتر بازار گفت: به نظر می رسد در نیمه دوم سال در برخی صنایع وابسته به دلار تحرکات مثبتی را شاهد باشیم.