کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران


حرکت به سوی بازارهای توسعه یافته با حذف EPS

31 دسامبر 2017
کد خبر : 975464دبیرکل کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران، اقدام سازمان بورس و اوراق بهادار در حذف گزارش پیش‌بینی سود شرکت‌ها را هم‌راستا با شیوه اطلاع‌رسانی بازارهای توسعه یافته ارزیابی کرد.

به گزارش روابط‌عمومی کانون نهاها به نقل از به پایگاه اطلاع‌رسانی بازار سرمایه (سنا)، سعید اسلامی‌بیدگلی با تاکید بر اینکه این حرف ها، نگاه کارشناسی اوست و لزوما از جایگاه دبیرکل کانون نهادهای سرمایه گذاری مطرح نمی‌شود، گفت: ما با شرکت های عضو کانون، مکاتبه می کنیم و نظر آنها را در رابطه با این دستورالعمل که مهم هم هست و احتمالا تغییراتی در بازار ایجاد می کند، جویا می شویم و نتیجه را به اطلاع سازمان بورس و اوراق بهادار می رسانیم.

وی با بیان اینکه حذف انتشار پیش بینی سود شرکت ها تجربه ای است که بازارهای توسعه یافته جهانی هم داشته اند، افزود: از این منظر می توان این برداشت را کرد که به هرحال حرکت بورس به سمت شیوه اطلاع رسانی بازارهای توسعه یافته بوده است.

اسلامی بیدگلی اظهار داشت: به هر حال همان طور که در مصاحبه ها و مقدمات این دستورالعمل گفته و نوشته شده، حرکت و جهت گیری کلی به قصد توسعه بازار و به سمتی بوده که برای آن تجربه جهانی هم وجود داشته است.

دبیرکل کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران تصریح کرد: با صدور این دستورالعمل، دیگر جایی برای شائبه دستکاری در قیمت توسط  مدیریت داخلی شرکت یا دارندگان اطلاعات نهانی نخواهد ماند.

17

وی توضیح داد: طبیعتا به دلیل اینکه نوع بازار ما با بازارهای توسعه یافته کمی متفاوت است، اهمیت دارد که هم کارشناسان، هم مدیران سازمان بورس و اوراق بهادار و هم مدیرعامل نهادهای مالی اندیشه کنند و راهکار و چاره ای بیندیشند.

این کارشناس بازار سرمایه اظهار داشت: موضوع از این قرار است که بسیاری از شرکت های ما سهام شناور پایینی دارند و با تغییرات اندک سرمایه ممکن است قیمت های آنها جابجا شود .

اسلامی بیدگلی افزود: به دلیل اینکه شبکه تحلیل در کشور ما شبکه توسعه یافته ای نیست، تعداد تحلیل های عمیق در بازار سرمایه ما به ویژه راجع به سهامی که مقدار سهام شناور آزاد آنها کم است و سهام کوچکی هستند، پایین است و عملا اطلاعاتی که خود شرکت ها راجع به  EPSو P/E داده اند، جزو معدود اطلاعاتی بوده که به بازار سرمایه کشور درمورد این شرکت ها ارائه می شده است.

وی در خصوص چشم انداز این دستور العمل گفت: ممکن است سهام کوچک یا سهامی که سهام شناور آزاد آنها پایین است، با ابهام اطلاعاتی روبرو شوند و نوع سیاستگذاری آنها تحت تاثیر دارندگان جریان های سرمایه باشد.

وی ادامه داد: برای حل این مشکل می توان تاثیر این دستورالعمل را که یکی از عوامل مهم توسعه بازار سرمایه است ابتدا روی شرکت های بزرگ و با سهام شناور زیاد سنجید و اثرات آن را بررسی کرد و سپس  الزامات مورد نیاز برای افشای اطلاعات شرکت ها را مشخص کرد و سپس آن را برای شرکت های کوچک کانالیزه کرد.

دبیرکل کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران یادآور شد: در مورد شرکت های بزرگ، این امکان هم وجود دارد آنها را مجاب کنیم تا از خدمات شرکت های مشاور سرمایه گذاری یا پردازش اطلاعات مالی استفاده کنند و جریان اطلاعاتی در بازار وابسته به تعدادی سهامدار نباشد و اجازه دهیم که تحلیل های توسعه یافته برای شرکت ها آماده شود.

اسلامی بیدگلی در پایان گفتگو با سنا پیشنهاد داد: ضروری است سازمان بورس و اوراق بهادار دستورالعمل مثبت و کارآمد حذف گزارش پیش بینی سود را طی ۶ ماه آینده کنترل کند و سپس ریسک احتمالی آن بر روی شرکت های کوچک را کاهش دهد.