کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران


حجم نقدینگی در پایان مرداد ماه سال جاری به ۶۴۰ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان رسید که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۳۰ درصد رشد داشته است (مدیر کل اقتصادی بانک مرکزی)

ه گزارش گروه “رسانه‌ها” خبرگزاری تسنیم، مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی از رسیدن حجم نقدینگی به ۶۴۰ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان در پایان مرداد و رشد ۳۰درصدی نسبت به ماه مشابه سال قبل خبر داده است.

در پایان مردادماه سال گذشته یعنی هم‌زمان با آغاز به کار کابینه دولت یازدهم، حجم نقدینگی ۴۹۱ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان بود.

در ۸ سال دولت احمدی نژاد حجم نقدینگی در مجموع ۴۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرد؛ یعنی به طور میانگین سالانه ۵۰ هزار میلیارد تومان. اما دولت روحانی در سال اول خود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی ایجاد کرده است؛ یعنی سه برابر متوسط دولت احمدی‌نژاد.

رشد ۱۵۰ هزار میلیارد تومانی نقدینگی در طی فقط یک سال، آمار نگران‌کننده‌ای از لحاظ تبعات رشد نقدینگی است.

افزایش عجیب رشد نقدینگی در یک سال اخیر، تبعات تورمی اجتناب‌‌ناپذیری به دنبال خواهد داشت و با سیاست انضباط مالی مدنظر دولت یازدهم در تناقض است.

مقامات ارشد دولت یازدهم از منتقدان جدی رشد نقدینگی در دولت احمدی‌نژاد بودند.

سرعت رشد نقدینگی ۳ برابر دولت احمدی‌نژاد شد