کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران


توان بالای بازار سرمایه در تامین مالی صنعت نفت

24 اکتبر 2016
کد خبر : 971963تا سال ١٣٨٩ تأمین مالى صنعت نفت از طریق تسهیلات بانکى و جذب سرمایه گذارى خارجى انجام می شد اما از سال ١٣٨٩- ١٣٩٠ به بعد با توجه به موضوع تحریم ها و شرایط موجود تأمین مالى از طریق بازار سرمایه و صکوک اسلامى صورت گرفت.

به گزارش روابط عمومی کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران و به نقل از سنا، قاسمى ارمکى، مدیر عامل تأمین سرمایه ملت در همایش “بررسى الزامات و چالش هاى قراردادهاى مشارکت و ابزارهاى مالى سرمایه گذارى در صنعت نفت” ضمن بیان مطلب فوق گفت: با مصوبه کمیته فقهى سازمان بورس و اوراق بهادار، اوراق سلف موازی محصولات پتروشیمى بدون رکن ضامن در کنار سایر ابزار هاى تأمین مالى منتشر شد.

ارمکى با اشاره به محدودیت هاى ابزارهاى اسلامى گفت: در ابتدا ابزارهاى اسلامى محدودیت هایی بابت رکن ضامن و پرداخت اصل و فرع سرمایه و عدم توان پرداخت بهره ها در دوره هاى ٣، ٦ و ٩ ماهه داشته اند.

وى درباره نحوه تأمین مالى پروژه هاى نفتى، به پیش بینى هاى مسئولان شرکت نفت اشاره کرد و گفت: بر اساس نیاز سنجى شرکت نفت مقرر شده در حدود ١٨٠ تا ٢٠٠ میلیارد تومان به روش هاى مختلف تأمین شود.

وى در این باره افزود: ١٤ درصد از طریق صندوق توسعه ملى، ١٠ درصد از طریق قرار داد هاى EPCF، ٨ درصد از طریق بازار سرمایه، ٢ درصد از طریق تسهیلات اعتبارى، ٢٥ درصد از طریق قراردادهاى IPC، ٣١ درصد از طریق منابع شرکت ملى نفت ایران و ١٠ درصد سایر موارد تأمین مى شود.

این کارشناس ارشد بازار سرمایه به روش هاى تأمین مالى صنعت پتروپالایشى اشاره کرد و گفت: بازار پول از گذشته در خدمت تأمین مالی شرکتها بوده اما هم اکنون توان آن گرفته شد و با قیمت فعلى نفت و تعهدات صندوق توسعه ملى توقع براى طرح هاى جدید دور از ذهن است.

وى در ادامه به ظرفیت هاى مناسب بازار سرمایه اشاره کرد و گفت: بازار سرمایه نقدینگى بالایی دارد که می تواند به صنعت نفت کمک کند. البته در حوزه پتروپالایشى ها این انس و نزدیکى هنوز مشهود نیست و صاحبان این صنایع به ظرفیت هاى بازار سرمایه در جهت تأمین سرمایه در گردش و تأمین مالى در کوتاه مدت آشنا نیستند.

وى در ادامه به موضوع جمع آورى وجوه اشخاص حقیقى در صندوق هاى ارزى اشاره کرد و گفت: برآورد ١٥ میلیارد تومانى در این صندوق ها با محدودیت هایی مواجه است.

در پایان مدیر عامل تامین سرمایه ملت به ضرورت کاستودین اکانت از طریق یک بانک واسط اشاره کرد و گفت: این محدودیت هم اکنون به کمک سپرده گذارى توسط یک مجموعه بانکى وارد فاز عملیاتى شده است.