کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران


توانایی بازار سرمایه برای انتشار ۷۰ هزار میلیارد تومان اوراق دولتی

19 اکتبر 2016
کد خبر : 971955در حال حاضر بازار سرمایه توانایی انتشار ۷۰ هزار میلیارد تومان اوراق دولتی را دارد و در سال های آینده این میزان رشد بهتری خواهد کرد، زیرا ایران به تازگی در این مسیر قدم گذاشته است.

به گزارش روابط عمومی کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران و به نقل از سنا، بهروز زارع، مدیر عامل تامین سرمایه سپهر (عضو کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران)،  به انتشار اوراق بدهی در بازار سرمایه اشاره کرد و گفت: در حال حاضر دولت تصمیم گرفته است بخشی از کمبود منابع خود را به جای تامین کردن از سیستم بانکی و به خصوص بانک مرکزی که منجر به افزایش پایه پولی می شود، از طریق بازار سرمایه و بازار بدهی تامین کند که این اقدام فی ذاته بسیار مثبت بوده و رویکرد صحیحی در تامین منابع و کاهش کسری بودجه دولت است.

وی افزود: در این بین ابزارهای متفاوتی وجود دارد که یکی از آنها استفاده از صکوک اجاره است زیرا دولت دارایی های زیادی دارد که اغلب این دارایی ها قیمت های پایین دارند که می تواند مورد ارزشگذاری قرار گرفته و از پتانسیل منابعی که در آنها وجود دارد استفاده شود.

مدیر عامل تامین سرمایه سپهر گفت: به طور مثال ساختمان هایی که دستگاه های دولتی و وزارتخانه ها در اختیار دارند ارزش بسیار زیادی دارد ولی به جهت اینکه مورد استفاده مستقیم قرار می گیرد، منابع آن به دولت بر نمی گردد.

 وی ادامه داد: بنابراین واگذاری در قالب اوراق اجاره و برگشت آنها به بدنه دولت به شکل اجاره به شرط تملیک کمک می کند تا همان کارکرد قبلی کماکان ادامه پیدا کند و تنها منابعی آزاد شود که پشتوانه دارایی برای سرمایه گذاران باشد و آنها هم اطمینان خاطر پیدا کنند که به پشتوانه دارایی، اوراق منتشر شده است و این منابع در اختیار دولت قرار بگیرد و پتاسنیل بسیار زیادی ایجاد کند.

زارع تصریح کرد: اوراق خزانه اسلامی در کشور ما  اوراقی است که ساز و کار آن با سایر کشورهای دنیا متفاوت است؛ زیرا اوراقی که در کشورهای دیگر منتشر می شود به شکل قرض بوده اما اوراقی که در ایران منتشر می شود بر مبنای عقود اسلامی است؛ به طوری که اوراق خزانه اسلامی برای مدیریت کردن بهتر منابع و تامین کسری بودجه دولت منتشر شده و در کنار آن امکان مدیریت کردن بازار را نیز در اختیار سیاستگذاران قرار می دهد.

وی ادامه داد: در سال های گذشته دولت و بانک مرکزی به صورت مستقیم برای تعیین نرخ وارد بازار می شدند و دستور کاهش یا افزایش نرخ را می دادند که این موضوع نه قابل رعایت کردن بوده و نه مطلوب است.

مدیر عامل تامین سرمایه سپهر عنوان کرد: چون اوراق خزانه اسلامی اوراقی است که با دوره کوتاه مدت یکساله تعریف می شود، این امکان را به سیاستگذاران می دهند تا نرخ بهره بازار را بدون دستوری عمل کردن تنظیم کنند که از این منظر این ابزار، هم برای تامین مالی دولت و هم برای انجام عملیات بازار باز برای کنترل نرخ سود در اقتصاد بسیار موثر است.

وی یادآور شد: متاسفانه در سال های گذشته بدهی های دولت به صورت نامتعارفی افزایش پیدا کرده و به حدود ۳۸۰ تا ۵۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است که اگر قرار باشد همه این ارقام در کوتاه مدت از طریق انتشار اسناد خزانه اسلامی تامین مالی تامین شود، نه موثر بوده و نه امکان پذیر است که این میزان پول را از سوی بازار سرمایه جمع آوری کرد.

مدیر عامل تامین سرمایه سپهر گفت: قطعا چنین حجمی از اوراق به شدت روی سطح نقدینگی و نرخ سود تاثیر گذار است، بنابراین رقم انتشار این اوراق باید متعادل بوده و با توجه به حجم مورد نیاز نقدینگی در کشور جمع آوری شود.

زارع تصریح کرد: در این میان عدد و رقم هایی که در بودجه دیده می شود اعداد کوچکتری بوده و قابلیت جذب در بازارسرمایه را دارد و در سطح کلی هم تاثیر مخربی ندارد و قابل کنترل شدن است.

وی عنوان کرد: رویکرد دولت در انتشار اسناد خزانه اسلامی رویکرد مثبتی است زیرا حرکت کردن از سوی بانک مرکزی و افزایش پایه پولی به سمت استفاده از پتانسیل بازار سرمایه و بازار بدهی عقلایی بوده و امیدواریم ادامه پیدا کند.

مدیر عامل تامین سرمایه سپهر به نقش تامین سرمایه ها اشاره کرد و در ادامه گفت: در این میان تامین سرمایه ها نهادهای واسطی هستند که کار آنها مشارکت در این بازار و تجهیز منابع و سوق دادن به سمت این بازار است؛ زیرا بازیگران این بازارها در تمام دنیا مردم عادی نیستند لذا تامین سرمایه ها  با مدیریت این بازار اجازه می دهند که اوراق با نوسان معقولی مواجه شود و بازدهی های متناسبی ایجاد کند؛ در واقع همه جای دنیا بازیگر اصلی بازارهای بدهی، نهادهای مالی بزرگ و تامین سرمایه ها هستند که به مدیریت منابع کمک می کند.