کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران


تغییرات جدید در هیأت‌مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار

31 ژانویه 2018
کد خبر : 975732بنابر آخرین تغییرات صورت گرفته در هیأت‌مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار، دکتر سیدمصطفی رضوی به‌عنوان عضو جدید هیأت‌مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار منصوب شد.

به گزارش روابط‌عمومی کانون، با اتمام دوره عضویت دکتر علی سعیدی در هیأت‌مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار، شورای عالی بورس دکتر سیدمصطفی رضوی، دانشیار دانشکده مدیریت دانشگاه تهران را به جای ایشان به عنوان عضو هیأت مدیره سازمان بورس انتخاب کرد.

عضویت علی سعیدی در هیأت‌مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار پس از دو دوره تلاش با تشکر و قدردانی اعضای شورای عالی بورس از زحمات ایشان به پایان رسید.

با ورود دکتر رضوی به جمع اعضای هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار در احکام جداگانه ای از سوی دکتر شاپور محمدی، رییس سازمان بورس، دکتر سعید فلاح پور به سمت معاونت نظارت بر نهادهای مالی و دکتر سید مصطفی رضوی به عنوان معاون اجرایی سازمان بورس منصوب شدند.
سازمان