کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران


تشکیل کانال منسجم استخدامی توسط کانون نهادها

18 مه 2019
کد خبر : 979557کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران اقدام به تشکیل کانال تلگرامی جهت استخدام بهینه افراد در بازارهای مالی و سرمایه‌یی نموده است،

این کانال استخدامی در گزینش  و استخدام بهتر همکار، به سازمان‌ها و نهادهای مالی یاری نموده و همچنین برای افراد حقیقی علاقمند به ورود به بازار سرمایه یا ادامه راه در این مسیر، انتخاب  هموارتر و استوارتری خواهد بود.

لذا از تمامی افراد حقیقی و حقوقی بازارهای مالی و سرمایه دعوت بعمل می‌آید با کلیک به لینک ذیل وارد این کانال تلگرامی شده و در جهت منافع خود از آن بهره جویند.

financetalent@