کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران


تشریح برنامه‌ها و اولویت‌های کانون در سال ۹۶

16 آوریل 2017
کد خبر : 973100دکتر سعید اسلامی بیدگلی، دبیرکل کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران، طی یک نشست خبری در دهمین نمایشگاه بین‌المللی بورس، بانک و بیمه برنامه‌ها و اولویت‌های کانون را در سال ۹۶ تشریح نمود و به پرسش هاي خبرنگاران پاسخ گفت.

كانون به دنبال جايگاه واقعي خود است

به گزارش روابط عمومی کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران، اسلامي بيدگلي با اشاره به اينكه نخستين برنامه كانون نهادهاي سرمايه گذاري ايران ارتقاي جايگاه اين كانون است، بيان كرد: كانون از جايگاه واقعي خود دور شده است. او ادامه داد: اين كانون ١٢٥عضو نهادي دارد كه مجموع ثروت اعضاي تحت مديريتش بيش از ١٠٠ هزار ميليارد تومان است و با مجموع ثروت نهادهايي كه مي توانند عضو كانون شوند، به بيش از ٣٠٠ هزار ميليارد تومان مي رسد؛ بنابراين با توجه به ظرفيت هاي قانوني مي‌تواند جايگاه بسيار جدي در بازار سرمايه كشور داشته باشد.

او برنامه هاي كانون براي ارتقاي جايگاه آن را برشمرد: ارتباط با سياست گذاران، مسئوليت هاي اجتماعي و ارتباطات بين المللي ازجمله حوزه هايي است كه كانون در نظر دارد در آنها دست به اقداماتي بزند.

اسلامي بيدگلي درخصوص  ارتباط با سياست گذاران گفت: در ماه هاي گذشته سعي كرديم تا به نهادهاي سياست گذاري نزديك شويم چون در بسياري از كشورها هنگام تصويب قانون درمورد بازارهاي مالي كشور، مشورت نهادهايي مانند كانون نهادهاي سرمايه گذاري گرفته مي‌شود و بدون مشورت آنها قانوني مصوب نمي‌شود.

 

اقدامات كانون در دفاع از بازار سرمايه

او با اشاره به نامه اي كه به رئيس كل بانك مركزي درخصوص سهام بانكي و نامه به رئيس مجلس شوراي اسلامي درباره برنامه ششم نوشته بود گفت: خوشبختانه نامه به رئيس مجلس نتيجه بخش بود و رديف هايي در برنامه و بودجه كه به ضرر بازار سرمايه بود، اصلاح و دو رديف هم حذف شد. نامه اي هم به وزير اقتصاد نوشتم و در حال تعامل براي ماده ٢٤١ هستيم.

او با اشاره به عضويت كانون نهادهاي سرمايه گذاري ايران در كميته هاي تخصصي اتاق بازرگاني (هم اتاق تهران و هم اتاق ايران) گفت: اين كانون عضويت كميسيون بازار پول و سرمايه اتاق بازرگاني را گرفته و نزديك بودن به نهادهاي سياست گذار و تصميم گير مي تواند جايگاه كانون را ارتقا بخشد.

 

برگزاري آزمون هاي CIIA در ايران

اسلامي بيدگلي با بيان اينكه ارتباطات بين المللي در همه بخش ها به واسطه تحريم ها ضعيف شده بود، از تلاش كانون براي ارتقاي سطح ارتباطات بين المللي خبر داد. او ادامه داد: كانون به دنبال عضويت مجدد در ASAF و CIIA است.

دبير كل كانون نهادهاي سرمايه گذاري ايران در ادامه اعلام كرد: در سال ۹۷، آزمون های CIIA در ایران و توسط کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران برگزار خواهد شد.

او ادامه داد: كانون براي حضور مديران شركت ها در كنفرانس جهاني مديريت مالي برنامه ريزي مي كند. اقدام ديگر در حوزه بين الملل راه‌اندازي نسخه انگليسي وب سايت كانون است.

 

برنامه هاي كانون در راستاي ارتقاي جايگاه

اسلامي بيدگلي درباره اقدامات در حوزه مسئوليت اجتماعي گفت: كانون وارد حوزه مسئولیت اجتماعی و همکاری با سازمان های مردم نهاد و خیریه های شفاف خواهد شد.

كانون همچنين در حوزه آموزش هاي عمومي و فرهنگ سازي فعاليت خواهد كرد.

دبير كل كانون نهادهاي سرمايه گذاري ايران تشكيل كارگروه هاي تخصصي ازجمله كارگروه قوانين و مقررات بيمه اي و مالياتي را از جمله برنامه‌ها براي بهبود و توسعه روابط با اركان بازار دانست.

او همچنين از برنامه بازديد از شركت ها و برگزاري صبحانه هاي كاري هدفمند و مفيد خبر داد و گفت: كانون در نظر دارد تا به شركت هاي عضو خدمات ارائه دهد.

او ادامه داد: توسعه سامانه تدان، برگزاري جشنواره تحلیل های برتر، انتشار گزارش های تحلیلی توسعه یافته، حضور و مشاركت در سمينارهاي داخلي و بين المللي و برگزاري همايش “نيم قرن بورس” در راستای برنامه های علمی و پژوهشی کانون است.

 

افزايش ٢٥ درصدي درآمد كانون

اسلامي بيدگلي ابراز اميدواري كرد: تلاش مي كنيم در سال جاري ٢٥ درصد افزايش درآمد در كانون داشته باشيم.

او همچنين ضمن تاكيد بر لزوم شفافيت مالي در همه نهادها عنوان كرد كه صورت هاي مالي سال گذشته كانون به زودي منتشر خواهد شد.

 

كانون براي جلب رضايت اعضا تلاش مي كند

اسلامي بيدگلي درباره جايگاه واقعي كانون نهادهاي سرمايه گذاري گفت: نهادهاي مشابه كانون در بازارهاي مالي دنيا هم نقش بسيار جدي در حوزه قانون گذاري و سياست گذاري دارند و هم بازوي مشورتي نهاد ناظر و قانون گذار بازارهاي مالي هستند.

او درباره چگونگی دریافت حق عضويت هاي اعضاي كانون كه سال هاي پيش پرداخت نشده، توضيح داد: كانون با مشكلات جدي مواجه است و بخشي از ضعف عملكردي آن به دليل مشكلات مالي بوده است. ما تلاش كرديم عملكرد بهتري را در اين مدت داشته و كمي هم تغيير جهت عملكرد داشته باشيم.

امیدواریم بتوانيم رضايت اعضا را جلب كنيم. بايد توجه داشت كه به دليل اجباري نبودن عضويت در اين كانون، تنها از طريق ايجاد حس مهم و كارامد بودن اين نهاد صنفي براي اعضا مي توانيم آنها را تشويق به پرداخت حق عضويت ها كنيم. بايد توجه داشت كه حق عضويت ها نسبت به اندازه اعضا ناچيز است و اميدواريم در دريافت آن با مشكل مواجه نشويم.

دبير كل كانون نهادهاي سرمايه گذاري با بيان اينكه درآمد كانون در سال هاي گذشته تقريبا فقط از حق عضويت ها بوده، بيان كرد: اميدواريم در يك دوره دو ساله سهم حق عضويت را به ٦٠ درصد از كل درآمدهاي كانون برسانيم و درآمدهاي ديگر ايجاد كنيم.