کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران


“تشدید ریسک سیاستگذاری”

17 دسامبر 2019
کد خبر : 9710347 

گفت‌وگوی سعید اسلامی بیدگلی دبیرکل کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران با هفته‌نامه تجارت فردا درباره اثر اتفاقات آبان‌ماه بر بازارها