کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران


تزریق یک درصدی منابع صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار سرمایه

18 فوریه 2017
کد خبر : 972823به گزارش روابط عمومی کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران به نقل از خبرنگار بورس اقتصاد آنلاین؛ امروز نخستین جلسه تعیین هیأت امنای صندوق تثبیت بازار سرمایه با دستور اصلی تصمیم‌گیری بر سر تزریق یک درصدی منابع صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار سرمایه به منظور حفظ تعادل و شادابی بازار سهام برگزار شد.

طبق بند «الف» ماده ۲۸ قانون رفع موانع تولید، صندوق تثبیت بازار سرمایه به‌عنوان نهاد مالی تحت نظارت سازمان بورس و به‌صورت شخصیت حقوقی مستقلی در بازار سرمایه فعالیت کند. همچنین شرایط و معیارهای مخاطرات سامانه‌ای، مخاطرات فرادستگاهی و بحران‌های مالی و نیز شرایط و مقررات فعالیت و انحلال صندوق، ارکان صندوق و وظایف و اختیارات هیأت امناء و هیأت عامل از موارد ذکر شده در اساسنامه صندوق یاد شده است.