کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران


کانون نهادها/محمدرضا خواجه نصیر/ نقدینگی/ ارز/ بازار سرمایه/سپرده گذاری/ سرمایه گذاری مزایای دو طرفه تزریق نقدینگی صندوق های با درآمد ثابت در بازار سهام

22 ژانویه 2017
کد خبر : 972506در حال حاضر نزدیک به ۱۲۰۰ میلیارد تومان از منابع در اختیار صندوق با درآمد ثابت آرمان در بازار سهام سرمایه گذاری شده است و کماکان نیز به صورت روزانه نقدینگی به بازار سهام تزریق می کند، چرا که کف مشخص شده در این الزام ۵ درصد می باشد و می توان مبالغی بیش از این را نیز به بازار سهام وارد کرد.

به گزارش روابط عمومی کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران و به نقل از بورس نیوز، سرمایه گذاری که صندوق با درآمد ثابت آرمان در بازار سهام انجام داده در حال حاضر به میزان ۵ درصد ارزش دارایی هایش می باشد و این امر پیش از تعیین الزام حداقل ۵ درصد تا حداکثر ۱۰ درصدی سرمایه گذاری صندوق های با درآمد ثابت در سهام، انجام شده است و از این پس نیز برنامه تزریق نقدینگی های بیشتر از این نیز برای این صندوق در دستور کار می باشد.

محمود رضا خواجه نصیری، مدیرعامل تأمین سرمایه آرمان (عضو کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران) ضمن بیان این مطلب اظهار داشت: برنامه این صندوق با درآمد ثابت این است که همزمان با بزرگ شدن صندوق و افزایش منابع در اختیارش، بیش از ۵ درصد موجود را در بازار سهام سرمایه گذاری کند.

محمود رضا خواجه نصیری در ادامه افزود: در حال حاضر نزدیک به ۱۲۰۰ میلیارد تومان از منابع در اختیار صندوق با درآمد ثابت آرمان در بازار سهام سرمایه گذاری شده است و کماکان نیز به صورت روزانه نقدینگی به بازار سهام تزریق می کند، چرا که کف مشخص شده در این الزام ۵ درصد می باشد و می توان مبالغی بیش از این را نیز به بازار سهام وارد کرد.

وی تأکید کرد: ضمن رعایت الزام مشخص شده همچون روال گذشته و حتی بیشتر در این بازار سرمایه گذاری خواهیم کرد.

خواجه نصیری در خصوص تأثیری که تزریق این نقدینگی بر بازار سهام دارد، توضیح داد: صندوق های با درآمد ثابت تضمین پرداخت سود نداشته و تنها بازدهی را پیش بینی کرده اند و از طرفی ۵ درصد در مقابل حجم بالای سرمایه ها و منابعی که در اختیار صندوق ها قرار دارد رقم قابل توجهی نیست که بتواند به همان میزان تأثیراتی شگرف بر درآمد آنها داشته باشد. این صندوق ها می توانند ریسک سرمایه گذاری در سهام را با اوراق بدهی و سپرده های بانکی تا حدود بسیاری مدیریت کنند.

وی در خصوص نظر برخی تحلیلگران و کارشناسان بازار سرمایه که معتقدند که متولیان با تزریق نقدینگی به بازار سهام درصدد مثبت کردن بازار هستند، گفت: من با این نظر مخالفم چرا که کسی در حال حاضر به دنبال مثبت کردن بازار با تزریق این نقدینگی به بازار سهام نیست و صندوق های سرمایه گذاری باید به واسطه متنوع سازی در سبد سرمایه گذاریشان برخی از منابع خود را در بازار سهام تزیق کنند، باید در نظر گرفت که اگر در شرایطی که اوراق بدهی خریدار نداشته باشد یا سپرده های بانکی قابلیت نقد شوندگی نداشته باشند وجود همین اوراق سهام می تواند نقدینگی مورد نیازشان را در کوتاه مدت تأمین کند. بنابر این، این که تلقی می شود که طرح مذکور تنها به جهت کمک به بازار سهام است کاملاً اشتباه می باشد.

وی تصریح کرد: صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت باید بخش اندکی از منابع خود را برای شرایط خاص و روز مبادا در بازار سهام که قابلیت نقدینگی بیشتری دارند، سرمایه گذاری کنند.

این مقام مسئول در ادامه گفت: با فرض اینکه ارز روندی صعودی داشته باشد، سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و اوراق بدهی با توجه به افزایش نرخ ارز یا ایجاد تورم در کشور عمدتاً باعث زیان سرمایه گذاران می شود اما سهام و دارایی های مالی بازار سرمایه که مرتبط با ارز هستند می توانند با رشد خود زیان سرمایه گذاران را جبران کنند و بنابراین تفاوت یک صندوق سرمایه گذاری در بازار سهام با یک حساب بانکی این است که چنین تمهیداتی در آن اندیشیده شود.

مدیرعامل تأمین سرمایه آرمان اظهار داشت: ریسک سپرده گذاری یا سرمایه گذاری در اوراق که با ریسک نکول همراه است، کمتر از ریسک سرمایه گذاری در بازار سهام نیست. به این ترتیب سرمایه گذاران می توانند با تزریق ۵ درصد از منابعشان در سهام خود را در منافع این بازار شریک کنند، ضمن این که این ۵ درصد در میان مدت اثر شگرفی بر NAV صندوق ها ندارد.

وی در خاتمه خاطرنشان کرد: این امر به صورت عینی صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت آرمان تجربه کرده و با هیچ مشکلی هم مواجه نشده است و از این پس نیز متناسب با فرصت های سرمایه گذاری در بازار سهام ایجاد می شود قصد دارد تا نقدینگی جدید به بازار تزریق کند.