کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران


بیست و دومین نشست صبحانه کاری

به گزارش روابط عمومی کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران، بیست و دومین نشست صبحانه کاری کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران سه شنبه نهم دی ماه با حضور “جناب آقای دکتر علی جنتی وزیر محترم فرهنگ وارشاد اسلامی” و جمعی از مدیران و دست اندرکاران بازار سرمایه و اصحاب رسانه برگزار شد.