کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران


بیستمین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی

بیستمین دوره نمایشگاه بین المللی نفت و گاز در تاریخ ۱۶ الی ۱۹ اردیبهشت ماه ۱۳۹۴، برگزار شد.