کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران


بورس کالا؛ شفاف‌ترین مکان برای پوشش ریسک‌های موجود در اقتصاد کشور

07 نوامبر 2017
کد خبر : 974959سعید اسلامی‌بیدگلی، دبیرکل کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران: اگر به دنبال ورود ایران به بازارهای بین‌المللی و هم‌چنین جذب و ورود سرمایه‌های خارجی به داخل کشور هستیم، بدون تردید بازار سرمایه و همین‌طور بورس کالا بهترین و شفاف‌ترین مکان برای پوشش ریسک‌های موجود در اقتصاد کشور و ریسک‌های ناشی از عدم شفافیت است.

به گزارش روابط‌عمومی کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران به‌نقل از پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه (سنا)، تامین مالی در حالی یکی از مهم ترین مشکلات پیش روی صنعت در کشور است که به دلیل بالا بودن نرخ بهره تسهیلات بانکی در ایران، تداوم حیات بنگاه های اقتصادی را با مشکل مواجه می سازد. این در حالی است که استفاده از ابزارهای نوین مالی موجود در بازار سرمایه به موازات بازار پولی کشور توانسته در سال های اخیر بسیاری از مشکلات استفاده کنندگان از این ابزارها را مرتفع سازد.

یکی از راه های تامین مالی صنایع در بازار سرمایه بسترهای موجود در بورس کالا و ابزارهایی متنوعی است که در آن به کار گرفته می شود.

در حـال حاضـر در بـورس کالای ایـران، محصـولات مختلـف در قالـب قراردادهـای سـلف سـاختاریافته بـرای بازه‌های زمانـی مختلف با نظـر تولیدکننـده در دوره هـای زمانی منظم و بـا توجه بـه سیاسـت های فـروش آنهـا ارایه می شـوند. از زمـان شـروع بـه فعالیـت سـازمان کارگـزاران بورس فلـزات تهـران قراردادهای سـلف بر روی انـواع فلـزات مـورد معاملـه قـرار گرفتـه و تولیدکننـدگان ایـن کالاهـا بـه دفعـات از آن بـرای تأمیـن مالـی خود اسـتفاده کـرده انـد. در حال حاضـر نیز ایـن قراردادهـا از محبوبیت خاصـی در بیـن تولیدکننـدگان و عرضـه کننـدگان برخـوردار اسـت. ایـن قراردادهـا توسـط تولیدکننـدگان تمامـی کالاهای قابـل عرضه در بورس جهـت تأمین مالی مورد اسـتفاده قرار مـی گیرد. از طرفی اوراق سلف موازی استاندارد نیز به منظور تامین مالی بلندمدت تولیدکنندگان از دیگر ابزارهای بورس کالا به شمار می رود.

photo_2017-07-17_07-48-58

در همین ارتباط، سعید اسلامی بیدگلی، دبیرکل کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران پیرامون روند تامین مالی کوتاه مدت و بلندمدت صنایع فعال در کشور، به نقش اصلی بورس کالا اشاره کرد و گفت: تامین مالی بنگاه های اقتصادی از مسیر بورس کالا در اولویت اهمیت اهداف و کارکردهای این بورس قرار دارد؛ البته به اعتقاد بنده آنچه در حال حاضر نیاز اصلی اقتصاد و بازارهای کالایی کشور است، حوزه شفافیت و ایجاد بازارهاست و عملاً ما به همان دلیل تلاش می کنیم که بورس کالا در تمام حوزه ها قوت بگیرد.

وی افزود: با وجود فضای غیرشفاف و ناسالم اقتصاد ایران، بورس کالا از معدود بازارهایی که از ابتدای فعالیتش همه آمارهای آن شفاف است می تواند با استمرار حمایت های دولت و فعالان اقتصادی و صنایع، به تنها مرجع جدی قیمت گذاری انواع کالا حتی در بازارهای بین المللی تبدیل شود و این همان موضوعی است که اساساً زمانی که بازار منسجمی برای یک کالا تشکیل شود، هم مصرف کننده و هم تولیدکننده می توانند به فعالیت خود ادامه دهند.

این کارشناس ارشد بازار سرمایه ادامه داد: از جمله نتایجی که اجرای آن می تواند به همراه داشته باشد این است که تولیدکنندگان می توانند از طریق ابزارهای مختلف موجود در بورس کالا تامین مالی کنند.

دبیرکل کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران بحث نخست برای توسعه بورس کالا را ایجاد بازار کالاهای مختلف عنوان کرد و اظهار داشت: در شرایط فعلی کشور ما تقریبا در همه حوزه ها به سمت نابازار حرکت کرده و همین عدم شفافیت ها به اقتصاد آسیب زده است؛ به این ترتیب تقویت حضور کالاهای مختلف در بورس کالا از موارد اصلی است که شفافیت را به اقتصاد کشور بازمی گرداند.

وی در بیان بحث دوم برای پررنگ شدن نقش بورس کالا در اقتصاد کشور گفت: دومین بحث این است که بتوان برای بنگاه های اقتصادی فعال در کشور منابع مالی مورد نیاز را تامین کرد. چراکه در دنیا ابزارهای مالی برای تامین مالی بسیار متنوع بوده و اگر دولت بتواند کمی به سیاست گذاری پولی کشور در خصوص وضعیت نرخ بهره نظم و نسخ دهد و سیاست ارزی خود را شفاف اعلام کند، آن زمان می توان ابزارهای متنوع جدیدی را در بورس کالا معرفی و اجرایی کرد.

اسلامی بیدگلی به امکان جذب سرمایه گذاران خارجی و توسعه صادرت انواع کالا از بستر بورس کالا اشاره کرد و گفت: تحقق چنین امری از طریق حضور در نمایشگاه های بین المللی جهت معرفی فرصت ها و ظرفیت های سرمایه گذاری در بازار سرمایه ایران است. بطوریکه بخشی از این نمایشگاه ها بایستی به معرفی ماحصل فعالیت های سال های گذشته اختصاص یابد تا نتایج فعالیت ها در حوزه های مختلف برای مخاطبان به نمایش در آید. ضمن اینکه می تواند آغازی برای فعالیت های بعدی و توسعه بازار ما باشد.

وی در خاتمه سخنان خود تاکید کرد: اگر به دنبال ورود ایران به بازارهای بین المللی و همچنین جذب و ورود سرمایه های خارجی به داخل کشور هستیم، بدون تردید بازار سرمایه و همینطور بورس کالا بهترین و شفاف ترین مکان برای پوشش ریسک های موجود در کشور و ریسک های ناشی از عدم شفافیت است.