کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران


برگزاری دومین لیگ تنیس روی میز

22 ژوئن 2019
کد خبر : 979795کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران دومین لیگ تنیس روی میز آقایان ویزه اهالی بازار سرمایه را در روز پنجشنبه ۳۰ خرداد ۹۸ برگزار نمود.

در این لیگ که در سالن شهید شیرودی (امجدیه قدیم) برگزار گردید در بخش انفرادی آقای عباس میرحسینی از کارگزاری مفید مقام قهرمانی و آقای بابک آشفته یزدی از سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی، مقام دومی را کسب نمودند.

مقام سوم بصورت اشتراکی به مهدی یاربد از سازمان بورس و پویا رحیمیان از تامین سرمایه نوین رسید.

همچنین در مسابقات تیمی آقایان مقام اول توسط تیم کارگزاری مفید که متشکل از افراد ذیل بودند، تصاحب گردید:

شهرام صفوی

عباس میرحسینی

هادی موسوی

همچنین مقام دوم مسابقات تیمی آقایان به گروه توسعه ملی رسید که بازیکنان آن:

آقای بابک آشفته
آقای امین روشندل
آقای شایان مهماندوست
آقای قاسم میوه‌ای، بودند.

و نیز مقام سوم تیمی مسابقات تنیس روی میز آقایان به صورت مشترک به تیم سازمان بورس(کریم کریمی، سیروس کریمی، سید مصطفی حسینی و مهدی یاربد) و تامین سرمایه سپهر (سعید رحیمیان، محمدحسین وهاجی و سعید سروش مقدم) رسید.