کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران


بررسی آثار مدیریت نادرست عرضه‌های اولیه

23 اکتبر 2017
کد خبر : 974790علی اسلامی‌بیدگلی، رییس هیأت‌مدیره مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی (عضو کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران): بسیاری از افرادی که مخالف تعدد عرضه‌های اولیه هستند، معتقدند عرضه‌های اولیه منجر به خروج منابع از بازار سرمایه می‌شود. هم‌چنین بیان می‌کنند که عموماً در نزدیکی ورود شرکت‌های جدید، حجم عرضه در سایر شرکت‌ها به‌منظور تأمین نقدینگی افزایش می‌یابد که این موضوع منافع کوتاه‌مدت شرکت‌ها را تحت خطر قرار می‌دهد.

بازیگران بازار سرمایه از نگاه های مختلف قابل دسته بندی هستند. یکی از طبقه بندی ها بر اساس افق زمانی حضور در بازار سرمایه در بلندمدت و کوتاه مدت است.

به‌گزارش روابط‌عمومی کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران به‌نقل از پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه (سنا)، علی اسلامی بیدگلی، رییس هیات مدیره مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی، در رابطه با عرضه های اولیه گفت: افرادی که مخالف تعدد عرضه های اولیه هستند، صرفا سرمایه گذاران خرد نیستند. بعضا برخی از مدیران سرمایه گذاری در بازار سرمایه نیز در این دسته قرار می گیرند.

وی در ادامه بیان کرد: بسیاری از این افراد معتقدند، عرضه های اولیه منجر به خروج منابع از بازار سرمایه می شود. همچنین بیان می کنند که عموما در نزدیکی ورود شرکت های جدید، حجم عرضه در سایر شرکت ها به منظور تامین نقدینگی افزایش می یابد، که این موضوع منافع کوتاه مدت شرکت ها را تحت خطر قرار می دهد.

دکتر علی اسلامی

رییس هیات مدیره مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی در بخش دیگری از اظهاراتش در خصوص جوانب مختلف عرضه های اولیه بیان کرد: آنچه که مورد اختلاف کارشناسان است، نحوه مدیریت عرضه های اولیه است. بدیهی است که مدیریت نادرست عرضه های اولیه می تواند آثار مخربی در بازار داشته باشد.

اسلامی بیدگلی افزود: تجربیات موفق و ناموفق بسیاری در گذشته از عرضه های اولیه وجود دارد که می تواند در شرایط فعلی به کار آید. به طور قطع در زمانی که بازار سرمایه دارای روندی نزولی است و یا حجم جریان نقدی خروجی در بازار از ورودی بسیار بیشتر است، عرضه اولیه یک یا چند شرکت در اندازه بزرگ می تواند، این پیامد ها را تشدید کند.

اسلامی بیدگلی در خصوص موافقان عرضه های اولیه گفت: سرمایه گذارانی که موافق افزایش تعداد شرکت های پذیرفته شده در بورس هستند و نگاهی بنیادین به بازار دارند معتقدند که ورود شرکت های جدید منجر به رشد پایه ای بازار سرمایه شده و اندازه بازار را توسعه می دهد. همچنین این گروه بیان می کنند عرضه های اولیه می توانند تنوع صنعتی و شرکتی بازار را افزایش داده و ضمن کاهش ریسک بازار سرمایه، عمق بازار را افزایش می دهد.

وی همچنین یکی دیگر از مزیت های عرضه های اولیه را تحرک و خروج از رکود بازار بیان کرد و گفت: در صورتیکه دوره رکود بازار بلند مدت باشد، عرضه های اولیه می تواند به عنوان یک محرک و شوک مثبت به بازار عمل کند. تجربیات قبلی سهامدار عمده در عرضه اولیه سهام در قیمت های منصفانه از پیش نیاز های اثر بخشی این شیوه در زمان رکودی است. در این حالت می توان انتظار داشت که عرضه های اولیه نه تنها منجر به خروج نقدینگی در بازار نمی شوند، بلکه رونق بازار را در پی دارد.

رئیس هیات مدیره شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی شرایط کلی یک عرضه اولیه خوب را این چنین بیان کرد: همانطور که گفته شد افزایش تعداد شرکت های پذیرفته شده در بورس یکی از شاخص های اصلی توسعه بازار سرمایه کشور است. آنچه که مهم است، مشخصه ها و نحوه مدیریت عرضه های اولیه ، زمان مناسب عرضه های اولیه و نحوه ارزشیابی سهام است.

وی همچنین بیان کرد: در این بین موارد دیگری نیز در یک عرضه اولیه خوب موثر است. نحوه کشف قیمت و شیوه های مورد استفاده نظیر حراج و ثبت سفارش، میزان و درصد سهام قابل عرضه، درجه اتکای به داده های آماری و مالی شرکت مورد عرضه و میزان اعتبار مشاور عرضه از موارد بسیار مهم است که باید به منظور موفقیت بیشتر و ساماندهی وضعیت عرضه های اولیه مورد بررسی و بازنگری قرار گیرد.