کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران


برای تقویت ترمیم اقتصاد جهانی به اقدام شجاعانه نیاز است و دولت‌ها نباید با سیاست‌های انقباضی بسیار شدید بودجه‌ای، رشد اقتصادی را خفه نکنند (کشورهای عضو صندوق بین‌المللی پول)

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از رویترز، کشورهای عضو صندوق بین المللی پول روز شنبه اعلام کردند برای تقویت ترمیم اقتصاد جهانی به اقدام شجاعانه نیاز است. آنها از دولت ها خواستند تا با سیاست های انقباضی بسیار شدید بودجه ای، رشد اقتصادی را خفه نکنند، هرچند که نظر مخالف آلمان همچون آب سردی بر پیکر ایده «بحران» جدید جهانی بود.
در حالی که اقتصاد ژاپن در وضعیتی نامساعد قرار دارد و حوزه یورو با خطر بروز رکود مواجه است و حتی توسعه اقتصادی چین کند شده است، کمیته هدایت صندوق بین الملل پول اعلام کرد، تمرکز بر رشد اقتصادی اولویت کار این کمیته است.
کمیته بین المللی پولی و مالی به نمایندگی از ۱۸۸ کشور عضو صندوق اعلام کرد: «تعدادی از کشورها با چشم انداز رشد پایین یا کند مواجه اند، و نرخ بیکاری نیز همچنان به میزان غیرقابل قبولی بالاست.»
در حالی که به رغم تزریق مقدار عظیمی نقدینگی از سوی بانک های مرکزی کشورهای جهان، چشم اندازهای ترمیم پایدار تاثیرات منفی بحران مالی جهانی ۲۰۰۹-۲۰۰۷ فروکش کرده است، صندوق این هفته پیش بینی خود از رشد اقتصاد جهانی در سال جاری را برای سومین بار در طی امسال، از ۳٫۴ به ۳٫۳ درصد کاهش داد.
صندوق بین المللی پول وضعیت اروپا را به عنوان نگرانی اصلی می داند، نقطه نظری که بسیاری از سیاستگذاران، اقتصاد دانان و سرمایه گذاران شرکت کننده در نشست واشنگتن با آن همنظرند.
مقامات اروپایی به دنبال خروج از این وضعیت تیره و تار هستند. اما در حالی که ماریو دراگی، رئیس صندوق بین المللی پول به کنار گذاشتن سیاست های مالی انقباضی معتقد است، ولفگانگ شوبله، وزیر دارایی آلمان، این ایده را که اقتصاد این کشور در معرض خطر رکود قرار دارد، چندان مهم نمی داند. وی همچنین گفته است: «هیچ دلیل وجود ندارد که در مورد وجود یک بحران در اقتصاد جهانی صحبت کنیم.»
صندوق بین المللی پول از کشورهای جهان خواسته است تا در بازارهای کار و نظام تامین اجتماعی خود اصلاحات جدی ای را انجام دهند تا پول بیشتری را برای سرمایه گذاری در بخش های زیرساختی جهت ایجاد فرصت های شغلی و افزایش رشد، آزاد کنند.