کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران


بزرگ‌ترین صنایع بورسی به لحاظ ارزش معاملات معرفی شدند

23 ژوئن 2018
کد خبر : 977036مدیریت امور ناشران شرکت سپرده گذاری: گروه اوراق مالی با ۶۱ هزار و ۷۰۰ میلیارد ریال درپایان اردیبهشت ۹۷ در صدر بزرگترین صنعت بورسی از نظر ارزش معاملات ایستاد. گروه فلزات اساسی با  معامله با ۱۷ هزار و ۳۹۷میلیارد ریال و مخابرات  با ۱۵ هزار ۸۶۳ میلیارد ریال در رتبه های دوم و سوم قرار دارند.

به گزارش روابط عمومی کانون به نقل از سمات، همچنین گروه صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله، صنایع خودرو و ساخت قطعات، پیمانکاری صنعتی، فراورده های نفتی،کک و سوخت هسته ای، سرمایه گذاریها، استخراج کانه های فلزی،محصولات شیمیایی،استخراج نفت و گازو فراورده های جنبی در مکان های سوم تا دهم بزرگترین صنایع بورسی و فرابورسی از نظر ارزش معاملات هستند.

 

بر اساس این گزارش، صنایع انتشار و چاپ ، محصولات چوبی ومنسوجات در رتبه های انتهایی این جدول ایستادند.

زش کل بیش از ۵۸۶۳ میلیارد ریال مورد معامله قرار گرفت که با ۴۵۸ درصد رشد نسبت به دوره مشابه سال ۹۶ مواجه شده است.

جزییات دیگر این آمار نشان می دهد که نسبت  (P/E) بازار در  اردیبهشت ماه برابر با ۶.۱۵ مرتبه بوده و این در حالی است که ۴۸ شرکت دارای پیش بینی سود صفر یا منفی بوده اند که در محاسبات لحاظ نشده اند.

همچنین در اردیبهشت ماه ۹۷ به دلیل عدم الزام ارایه پیش بینی سود شرکت های واقع در صنعت سرمایه گذاری ها، ۱۷ شرکت فعال در این گروه در گزارش (P/E) لحاظ نشده و بنابراین، نسبت قیمت به عایدی (P/E) محاسبه شده بر مبنای ارزش بازار ۲۷۸ شرکت معادل ۳۵۰۷۰۸۱ میلیارد ریال و سود پیش بینی شده بیش از ۵۷۰۳۳۶ میلیارد ریال است.