کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران


بازنده ها و برنده های بازار پس از تک نرخی شدن ارز

01 نوامبر 2016
کد خبر : 971974اولین مدیر عامل فرابورس معتقد است با توجه به سیاست های بانک مرکزی می توان پیش بینی کرد ارز تک نرخی با ۲۰درصد نوسان، نرخی مابین ارز آزاد و مبادله ای خواهد داشت.

به گزارش روابط عمومی کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران و به نقل از سنا، مصطفی امید قائمی، مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری مهرآیندگان (عضو کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران) در خصوص تاثیر تک نرخی شدن ارز بر بازار سرمایه گفت: تاثیر این موضوع بر صنایع مختلف متفاوت است. برای برخی صنایع باعث افزایش حاشیه سود خواهد شد اما برخی صنایع هم از اجرای ارز تک نرخی متضرر خواهند شد.

مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری مهرآیندگان گفت: در گروهی از صنایع  وشرکت های نفت و گاز و پتروشیمی که خوراک خود را با نرخ ارز مبادله ای خریداری کرده و محصول نهایی را با قیمت ارز آزاد به فروش می رسانند با تک نرخی شدن ارز، حاشیه سود ناشی از تفاوت نرخ ارز از بین رفته و همچنین بهای تمام شده تولید در این شرکت ها افزایش خواهد یافت.

امید قائمی به گروهی که از تک نرخی شدن ارز منتفع می شوند اشاره کرد و ادامه داد: برخی شرکت ها محصولاتی تولید می کنند که مشابه خارجی آن با نرخ ارز مبادله ای وارد کشور می شود؛ طبیعی است که با تک نرخی شدن ارز، رانت رقبای خارجی از بین رفته و باعث افزیش فروش و رشد سودآوری بنگاه های تولیدی داخل کشور می شود.

مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری مهرآیندگان گفت: شرکت های صادراتی هم از این اتفاق منتفع می شوند چرا که با تک نرخی شدن ارز جا به جایی ارز راحت تر می شود. همچنین این شرکت ها ارز حاصل از صادرات را به راحتی در شبکه بانکی به فروش می رسانند .

امید قائمی معتقد است گروهی دیگر از شرکت ها که مواد اولیه خود را با نرخ ارز آزاد تهیه می کنند نیز با تک نرخی شدن ارز می توانند سود شناسایی کنند.

وی می گوید، با تک نرخی شدن ارز شرایط دریافت مطالبات شرکت های نفت و گازی که محصولات خود را به دولت می فروشند نیز تسهیل می شود؛ هرچند این گروه نرخ خوراک را با ارز مبادله ای دریافت می کنند اما تک نرخی شدن ارز سخت گیری های فروش این محصولات را کم می کند.

این کارشناس بازار سرمایه درباره قیمتی که برای تک نرخی شدن ارز مناسب است، گفت: سیاست های بانک مرکزی تعیین کننده این نرخ است.

وی پیش بینی می کند ارز تک نرخی با نوسانی ۲۰ درصدی در قیمتی مابین ارز مبادله ای و ارز آزاد تعیین می شود به این ترتیب که احتمالا این رقم حدود ۲۰ درصد بالاتر از ارز مبادله ای و ۲۰ درصد کمتر از ارز آزاد خواهد بود.