کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران


گزارش تصویری بازدید از کارخانه شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان

به همت کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران بازدید اعضای محترم کانون از کارخانه شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان، برنامه‌ریزی گردید و در تاریخ چهارشنبه مورخ ۹۷/۰۱/۲۸ انجام شد.