کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران


بازدید از مجموعه پروژه های شرکت میدکو

کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران طی هفته جاری بازدید دو روزه از شرکت “هلدینگ توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه(میدکو)” را برگزار می نماید.

این تور در روزهای جهارشنبه و پنج شنبه، پنجم و ششم آذرماه با جمعی از مدیران عامل اعضای کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران برگزار می شود.

اطلاعات تکمیلی این بازدید متعاقباً اعلام خواهد شد.

خبر تکمیلی:

گزارش بازدید اعضای کانون از مجموعه پروژه های میدکو در شهر کرمان
این بازدید از تاریخ چهارشنبه پنجم آذرماه تا پنجشنبه ششم انجام شد و طی آن از دو شرکت فولاد زرند ایرانیان و فولاد سیرجان ایرانیان و مجموعاً شش پروژه در حال انجام و پایان یافته آنها صورت گرفت.

روز اول ابتدا از کارخانه کنسانتره و گندله سازی زرند بازدید به عمل آمد و در ادامه بازدیدکنندگان از نزدیک با فعالیتهای کارخانه کک سازی زرند و پروژه در حال انجام کارخانه فولاد سازی به روش کوره بلند زرند آشنا شدند.

روز دوم در ادامه بازدید، از کارخانه فولادسازی بردسیر به روش احیاء مستقیم و پروژه احداث کارخانه فولادسازی بردسیر بازدید به عمل آمد.