کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران


بازدهی ۳۵ درصدی بورس در سال ۹۵

12 آوریل 2016
کد خبر : 971068بازار سرمایه در سال جدید می تواند بازدهی ۳۵ درصدی را به طور میانگین برای سهامداران به همراه داشته باشد.

به گزارش روابط عمومی کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران و به نقل از خبرگزاری سنا، علیرضا مستقل، مدیر صندوق سرمایه گذاری تدبیرگران فردا، در خصوص روند بازار سهام در سال جاری با تاکید بر اینکه سال ۹۵سال بسیار خوبی برای بازار سهام خواهد بود،گفت: به نظر من بازار سرمایه در این سال به طور میانگین بازدهی ۳۵ درصدی را خواهد داشت.

این کارشناس بازار سرمایه با تاکید بر اینکه منظور از بازدهی بازار صرف رشد یا افت رقم شاخص نیست، افزود: منظور بازدهی صنایع پیش رو است که از نگاه من در برخی صنایع و شرکت ها بازار بازدهی بالغ بر ۵۰ درصد هم می تواند داشته باشد.

وی که معتقد است به طور کلی امسال برای اقتصاد کشور و همچنین بازار سرمایه سال خوبی است، افزود: چشم انداز خوبی در صنایع بزرگ برای رشد و سودآوری وجود دارد.

وی در پاسخ به سوال خبرنگار ما درباره صنایع پیشرو بازار گفت: به نظر من گروه های بانکی، دارو و لیزینگی ها گروه هایی هستند که رشدی نداشتند و می توانند در بازار صعود کنند.

مدیر سرمایه گذاری صندوق تدبیرگران فردا درباره روند این روزهای بازار سرمایه و افت و خیزهای شاخص نیز این گونه گفت: بازار در هفته گذشته و البته در هفته جاری درگیر خبرهای پیرامون گروه خودرویی ها است.

وی با اشاره به اینکه توجه و تمرکز به این صنعت زیاد است، افزود: هرچند گروه خودرویی در دو سه هفته اخیر با افت مواجه شده است اما با توجه به برنامه بازدید از خط تولید سایپا در پنج شنبه هفته گذشته دوباره نگاه ها متمرکز بر این صنعت شد.

مستقل با پیش بینی نوسان قیمت ها در گروه خودرو برای هفته جاری گفت: هنوز تقاضا برای این گروه در بازار سنگین و قابل دفاع نیست.