کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران


بازار سرمایه نسبت به بازار پول فعال تر است

12 نوامبر 2016
کد خبر : 971983بازار سرمایه نسبت به بازار پول بسیار فعال تر عمل کرده است به همین دلیل دولت بخش قابل توجهی از برنامه های رشد اقتصادی کشور از طریق بازار سرمایه پیگیری می شود.

به گزارش روابط عمومی کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران و به نقل از سنا، محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت با اشاره به اهمیت بازار سرمایه در تأمین مالی دولت گفت: دولت بیش از ۱۴ هزار و ۷۰۰میلیارد تومان به گندم کاران بدهکار بود که برای پرداخت آن کسری داشت و فرابورس به خوبی این مشکل را حل کرد و دولت قدردان بازار سرمایه است.

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور درباره سهم و فرصتی که بودجه امسال برای بازار سرمایه در نظر گرفته ابراز داشت: عمدتا هر ساله در تبصره پنج بودجه فرصت هایی برای تعامل با بازار سرمایه دیده می شود. در بندهای این تبصره مشخص می شود که حوزه های مختلف صنعت، شهرداری یا بخش های دولتی چطور می توانند منابع خودشان را به جای بازار پول از بازار سرمایه تامین کنند.

وی با اشاره به اینکه در بودجه امسال بالغ بر ۴۰ هزار میلیارد تومان تامین مالی از طریق بازار سرمایه تعریف شده است، گفت: انتشار ۵ هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت، ۱۵ هزار میلیارد تومان اوراق صکوک و حدود ۷۵۰۰ میلیارد تومان اسناد خزانه اسلامی در نظر گرفته شده است.

معاون رییس جمهوری در این رابطه ادامه داد:  ۱۲۵۰۰ میلیارد تومان نیز برای تهاتر دیده شد که مستقیما وارد بازار سرمایه نمی شود ولی بازار سرمایه به ما در این تهاتر کمک می کند.