کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران


انتصاب مدیرعامل جدید شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی (شستا)

09 دسامبر 2018
کد خبر : 978692دکتر محمد رضوانی‌فر، به‌عنوان مدیرعامل جدید شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی (شستا) (عضو کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران) منصوب و جانشین مرتضی لطفی در این سمت شد.

رضوانی‌فر تاکنون مدیرعاملی شرکت سرمایه‌گذاری دارویی تامین (تی‌پی‌کو) یکی از هلدینگ‌های زیرمجموعه شستا را بر عهده داشت. وی پیش از این مدیرعامل تی‌پی‌کو بود و عملکرد قابل‌قبولی در یک‌سال ماموریت خود در کارنامه خود به جا گذاشته بود.