کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران


انتخاب دبیرکل کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایرن به عنوان پژوهشگر برتر

23 دسامبر 2019
کد خبر : 9710385دبیرکل کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران در میان پژوهشگران برتر دانشگاه علامه طباطبائی

دانشگاه علامه طباطبائی طی مراسمی در پایان هفته پژوهش از پژوهشگران برتر دانشکده‌های مختلف تقدیر کرد.

در این مراسم دکتر سعید اسلامی بیدگلی؛ دبیرکل کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران نیز به‌عنوان پژوهشگر برتر موسسه آموزش‌عالی بیمه اکو انتخاب و از ایشان تقدیر گردید.