کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران


آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه

15 فوریه 2020
کد خبر : 9710543 

کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران

به شماره ثبت ۲۲۱۹۴ برای سال منتهی به ۳۰/۰۹/۱۳۹۸

بدینوسیله از کلیه اعضای محترم کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران و یا نمایندگان رسمی آنان دعوت می‌شود در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه کانون که در ساعت ۱۴:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۴/۱۲/۱۳۹۸ در محل شرکت بورس اوراق بهادار تهران به آدرس سعادت آباد، بلوار قیصر امین پور، نبش خیابان ۱۳ غربی، پلاک۳ برگزار می‌گردد، شرکت نمایند.

دستور جلسه مجمع عادی:

  1. استماع گزارش هیأت مدیره در مورد فعالیت سال گذشته کانون و بررسی و تصویب خط‌ مشی و برنامه‌های پیشنهادی برای سال آینده؛
  2. استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی؛
  3. تصویب ترازنامه و صورت درآمد و هزینه‌های سال مالی منتهی به ۳۰/۰۹/۱۳۹۸ و گزارش هیأت مدیره؛
  4. انتخاب اعضای هیأت مدیره کانون و تعیین حق الزحمه وی
  5. انتخاب حسابرس و بازرس قانونی و تعیین حق‌الزحمه وی؛
  6. سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی می‌باشد.

 

                                                                        هیأت مدیره کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران