کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران


آپشن؛ یکی از اجزای پازل توسعه بازارسرمایه

01 مه 2017
کد خبر : 973242معاملات اختيار معامله (آپشن) در حالي براي نخستين بار در بازار سرمايه ايران به خصوص در بورس کالاي ايران راه‌اندازي شد که کارشناسان ايجاد اين ابزارهاي مالي را از ضرورت‌هاي توسعه بازار سرمايه عنوان مي­ کنند.

به گزارش «پايگاه خبري بورس کالاي ايران»، به اعتقاد اين کارشناسان، بازار ايران نيز مانند ساير بازارهاي بزرگ اقتصادي، نيازمند ايجاد شرايط جديد معاملاتي از طريق توسعه ابزارهاي مالي است و با توجه به اينکه قرارداد آپشن يا همان اختيار معامله از بهترين ابزارها براي پوشش و انتقال ريسک و نيز راهکار مناسبي در راستاي کشف قيمت محسوب مي‌شود، راه‌اندازي اين ابزار را پس از ۵۰ سال که از عمر بازار سرمايه مي‌گذرد، بايد به فال نيک گرفت؛ بنابراين، اين ابزار مالي جديد که به طور همزمان در بورس کالا بر پايه سکه طلا و بورس اوراق بهادار تهران مربوط به معاملات سهام برخي شرکت‌ها راه‌اندازي شد، به عنوان يکي از اجزاي پازل توسعه بازار سرمايه مورد توجه فعالان اقتصادي قرار گرفته است. شايان ذکر است، با توجه به تجربيات ارزشمند بورس‌هاي کالايي دنيا در بکارگيري قراردادهاي اختيار معامله در تنظيم و پوشش ريسک کالاهاي مختلف، کارشناسان بر توجه ويژه بورس کالاي ايران به قراردادهاي آپشن تأکيد دوچنداني دارند. قرارداد آپشن به واسطه دارايي‌هاي فيزيکي پشتيباني مي‌شود و با توجه به اينکه در بازار آپشن، برخلاف معاملات آتي، اختيار به طرف معامله داده مي‌شود، در صورت آموزش مستمر و برآورده کردن انتظارات فعالان بازارهاي مختلف، انتظار مي‌رود در آينده‌اي نزديک شاهد رشد قابل توجه و رونق معاملات آپشن باشيم. اين در حالي است که کارشناسان نياز امروز کشور را شکل­ گيري آپشن علاوه بر کالاهاي مختلف، روي ارز مي­دانند تا اين معاملات به عنوان يک ابزار پوشش ريسک، راه را براي ورود سرمايه­ گذارن خارجي باز کند؛ در همين زمينه «پايگاه خبري بورس کالاي ايران» با «قاسم محسني» عضو شوراي عالي بورس  به گفت ­وگو نشست تا نظر او را در خصوص آپشن و عملکرد بورس کالا در اين زمينه جويا شود؛ مشروح اين گفت‌وگو را در ادامه مي­خوانيد.

 

آپشن پس از ۵۰ سال در بازار سرمايه راه‌اندازي شد، در خصوص اهميت شکل‌گيري اين بازار و کارکرد آن در بورس کالا برايمان توضيح دهيد.

از اهداف مهم بورس کالا، توسعه و پيشي گرفتن حجم معاملات اوراق مشتقه از معاملات نقدي و فيزيکي است تا اين بورس، مطابق با استانداردهاي بين‌المللي، سرويس‌هاي مورد نياز فعالان اقتصادي را ارائه دهد؛ از اين رو، قرارداد اختيار معامله در کنار ساير ابزارهاي مالي بازار سرمايه در بورس کالا راه‌اندازي شد. قراردادهاي اختيار معامله، يکي از ابزارهاي مهم پوشش ريسک در فعاليت اقتصادي اشخاص در بازارهاي مالي دنيا است که سرمايه‌گذاران طي اين فرايند مي‌توانند ريسک‌ها را به افراد ديگري که ريسک‌پذيري بيشتري دارند، واگذار ‌کنند؛ براي مثال در اقتصاد، ريسک‌هايي چون نوسان نرخ سود، نرخ ارز و نرخ کالا وجود دارد که هر سرمايه‌گذاري با توجه به شخصيت اقتصادي که دارد، اين ريسک‌ها را متحمل مي‌شود؛ اما در اين بين، افرادي نيز وجود دارند که تمايلي به پذيرش اين ريسک‌ها ندارند و بنابراين اين افراد مي­توانند ريسک‌هاي خود را به ساير افرادي که تمايل دارند، منتقل کنند يا با استفاده از ابزارهايي اين ريسک­ها را پوشش دهند. يکي از اين ابزارهاي پوشش ريسک، اختيار معامله است؛ البته در ساير کشورها هم از همين ابزار براي پوشش نرخ ريسک استفاده مي‌شود؛ از اين رو، اجرايي شدن چنين ابزارهايي در بازار سرمايه ايران، مي‌تواند گامي در جهت توسعه بازار و ارتباط با بورس‌هاي بين‌المللي قلمداد شود. همچنين، بايد علاوه بر سکه طلا، روي انواع کالاهايي که امکان استاندارد شدن دارند، مانند محصولات فلزي، پتروشيمي و برخي از کالاهاي کشاورزي، ابزارهايي همچون قرارداد آتي و اختيار معامله تعريف شود که اين موارد در دستور کار بورس کالا نيز قرار دارد. بورس‌هاي کالايي معتبر دنيا داراي معاملات مشتقه کالايي قوي هستند و بورس کالاي ايران نيز علاوه بر تقويت معاملات فيزيکي در مسير گسترش معاملات اوراق مشتقه و گواهي سپرده کالايي در حرکت است. نکته قابل تأمل اينجاست که بورس‌هاي پيشرفته کالايي دنيا از طريق همين ابزارهاي مالي آتي و آپشن توانسته‌اند بر قيمت برخي کالاهايي که حتي در توليد آن‌ها توانمند نيستند، تأثير مستقيم بگذارند که اين موارد نشان دهنده قدرت و اهميت اين ابزارهاي مالي است.

 

پس از راه‌اندازي قراردادهاي آپشن، برخي کارشناسان از تحول و پوست‌اندازي بازار سرمايه ايران با متولد شدن اين قرارداد سخن گفتند، نظر شما در اين زمينه چيست؟

اختيار معامله، قراردادي با اهميت و داراي جايگاهي ويژه در بازارهاي بين‌المللي است، اما براي اينکه اين قرارداد بتواند تحولي را در بازار سرمايه ايجاد کند، بايد يکسري فاکتورها و پيش نيازها رعايت شود؛ در وهله نخست، بايد قرارداد آپشن را در راستاي کارکرد اصلي‌اش يعني پوشش ريسک به کار گرفت تا ناظر تحولي مثبت در بازار سرمايه باشيم؛ از سوي ديگر، در صورتي که تنها سفته‌بازان به سراغ اين ابزارهاي مالي بروند، اين مهم اتفاق نخواهد افتاد؛ البته از آنجايي که سفته‌بازان

آپشن؛ یکی از اجزای پازل توسعه بازارسرمایه

 

معاملات اختیار معامله (آپشن) در حالی برای نخستین بار در بازار سرمایه ایران به خصوص در بورس کالای ایران راه‌اندازی شد که کارشناسان ایجاد این ابزارهای مالی را از ضرورت‌های توسعه بازار سرمایه عنوان می­کنند.

 

به گزارش «پایگاه خبری بورس کالای ایران»، به اعتقاد این کارشناسان، بازار ایران نیز مانند سایر بازارهای بزرگ اقتصادی، نیازمند ایجاد شرایط جدید معاملاتی از طریق توسعه ابزارهای مالی است و با توجه به اینکه قرارداد آپشن یا همان اختیار معامله از بهترین ابزارها برای پوشش و انتقال ریسک و نیز راهکار مناسبی در راستای کشف قیمت محسوب می‌شود، راه‌اندازی این ابزار را پس از ۵۰ سال که از عمر بازار سرمایه می‌گذرد، باید به فال نیک گرفت؛ بنابراین، این ابزار مالی جدید که به طور همزمان در بورس کالا بر پایه سکه طلا و بورس اوراق بهادار تهران مربوط به معاملات سهام برخی شرکت‌ها راه‌اندازی شد، به عنوان یکی از اجزای پازل توسعه بازار سرمایه مورد توجه فعالان اقتصادی قرار گرفته است. شایان ذکر است، با توجه به تجربیات ارزشمند بورس‌های کالایی دنیا در بکارگیری قراردادهای اختیار معامله در تنظیم و پوشش ریسک کالاهای مختلف، کارشناسان بر توجه ویژه بورس کالای ایران به قراردادهای آپشن تأکید دوچندانی دارند. قرارداد آپشن به واسطه دارایی‌های فیزیکی پشتیبانی می‌شود و با توجه به اینکه در بازار آپشن، برخلاف معاملات آتی، اختیار به طرف معامله داده می‌شود، در صورت آموزش مستمر و برآورده کردن انتظارات فعالان بازارهای مختلف، انتظار می‌رود در آینده‌ای نزدیک شاهد رشد قابل توجه و رونق معاملات آپشن باشیم. این در حالی است که کارشناسان نیاز امروز کشور را شکل­ گیری آپشن علاوه بر کالاهای مختلف، روی ارز می­دانند تا این معاملات به عنوان یک ابزار پوشش ریسک، راه را برای ورود سرمایه­ گذارن خارجی باز کند؛ در همین زمینه «پایگاه خبری بورس کالای ایران» با «قاسم محسنی» عضو شورای عالی بورس به گفت ­وگو نشست تا نظر او را در خصوص آپشن و عملکرد بورس کالا در این زمینه جویا شود؛ مشروح این گفت‌وگو را در ادامه می­خوانید.

 

آپشن پس از ۵۰ سال در بازار سرمایه راه‌اندازی شد، در خصوص اهمیت شکل‌گیری این بازار و کارکرد آن در بورس کالا برایمان توضیح دهید.

از اهداف مهم بورس کالا، توسعه و پیشی گرفتن حجم معاملات اوراق مشتقه از معاملات نقدی و فیزیکی است تا این بورس، مطابق با استانداردهای بین‌المللی، سرویس‌های مورد نیاز فعالان اقتصادی را ارائه دهد؛ از این رو، قرارداد اختیار معامله در کنار سایر ابزارهای مالی بازار سرمایه در بورس کالا راه‌اندازی شد. قراردادهای اختیار معامله، یکی از ابزارهای مهم پوشش ریسک در فعالیت اقتصادی اشخاص در بازارهای مالی دنیا است که سرمایه‌گذاران طی این فرایند می‌توانند ریسک‌ها را به افراد دیگری که ریسک‌پذیری بیشتری دارند، واگذار ‌کنند؛ برای مثال در اقتصاد، ریسک‌هایی چون نوسان نرخ سود، نرخ ارز و نرخ کالا وجود دارد که هر سرمایه‌گذاری با توجه به شخصیت اقتصادی که دارد، این ریسک‌ها را متحمل می‌شود؛ اما در این بین، افرادی نیز وجود دارند که تمایلی به پذیرش این ریسک‌ها ندارند و بنابراین این افراد می­توانند ریسک‌های خود را به سایر افرادی که تمایل دارند، منتقل کنند یا با استفاده از ابزارهایی این ریسک­ها را پوشش دهند. یکی از این ابزارهای پوشش ریسک، اختیار معامله است؛ البته در سایر کشورها هم از همین ابزار برای پوشش نرخ ریسک استفاده می‌شود؛ از این رو، اجرایی شدن چنین ابزارهایی در بازار سرمایه ایران، می‌تواند گامی در جهت توسعه بازار و ارتباط با بورس‌های بین‌المللی قلمداد شود. همچنین، باید علاوه بر سکه طلا، روی انواع کالاهایی که امکان استاندارد شدن دارند، مانند محصولات فلزی، پتروشیمی و برخی از کالاهای کشاورزی، ابزارهایی همچون قرارداد آتی و اختیار معامله تعریف شود که این موارد در دستور کار بورس کالا نیز قرار دارد. بورس‌های کالایی معتبر دنیا دارای معاملات مشتقه کالایی قوی هستند و بورس کالای ایران نیز علاوه بر تقویت معاملات فیزیکی در مسیر گسترش معاملات اوراق مشتقه و گواهی سپرده کالایی در حرکت است. نکته قابل تأمل اینجاست که بورس‌های پیشرفته کالایی دنیا از طریق همین ابزارهای مالی آتی و آپشن توانسته‌اند بر قیمت برخی کالاهایی که حتی در تولید آن‌ها توانمند نیستند، تأثیر مستقیم بگذارند که این موارد نشان دهنده قدرت و اهمیت این ابزارهای مالی است.

 

پس از راه‌اندازی قراردادهای آپشن، برخی کارشناسان از تحول و پوست‌اندازی بازار سرمایه ایران با متولد شدن این قرارداد سخن گفتند، نظر شما در این زمینه چیست؟

اختیار معامله، قراردادی با اهمیت و دارای جایگاهی ویژه در بازارهای بین‌المللی است، اما برای اینکه این قرارداد بتواند تحولی را در بازار سرمایه ایجاد کند، باید یکسری فاکتورها و پیش نیازها رعایت شود؛ در وهله نخست، باید قرارداد آپشن را در راستای کارکرد اصلی‌اش یعنی پوشش ریسک به کار گرفت تا ناظر تحولی مثبت در بازار سرمایه باشیم؛ از سوی دیگر، در صورتی که تنها سفته‌بازان به سراغ این ابزارهای مالی بروند، این مهم اتفاق نخواهد افتاد؛ البته از آنجایی که سفته‌بازان تمایل به پذیرفتن ریسک در بازار را دارند، وجود سفته‌بازان در این بازار ضروری است، اما اگر قرار باشد که فقط سفته‌بازان با یکدیگر معامله کنند، شاهد تحول در اقتصاد نخواهیم بود؛ بنابراین، یکی از وظایف مهم بازار در درجه نخست، اطلاع‌رسانی مناسب در خصوص این ابزار به فعالان بورس و در مرحله بعدی تشویق سرمایه‌گذاران و متصدیان صنایع مختلف به استفاده از این ابزار است. برای رونق ابزارهای مالی جدید در بازار سرمایه، باید فرهنگ‌سازی مناسب بین فعالان بازار صورت گیرد تا آن‌ها با ابزارها و کاربردهای آن آشنا شوند؛ در این زمینه پیشنهاد می‌کنم، بورس کالا یا هر بورس دیگری که آپشن را ارائه می‌کنند، باید برنامه‌ای در خصوص درگیر کردن فعالان واقعی بازار با این ابزار تهیه کنند تا فعالان صنایع به همراه سفته‌بازان باهم در بازارهای مالی فعالیت کنند.

 

عملکرد بورس کالا در استفاده از ابزارهای نوین را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ به نظر شما چه محصولات دیگری می‌توانند در همین راستا، مورد استفاده قرار گیرند؟

بازار سرمایه زمانی عمق پیدا می‌کند که انواع ابزارهای مالی در آن ایجاد و گسترده شود؛ در واقع، ابزارهای مالی به خصوص اختیار معامله (آپشن‌) کمک می‌کند تا دارایی‌ها در بازار سرمایه تحت شرایط و روند قیمتی مناسب‌تری مورد معامله قرار گیرند. بازار سرمایه ایران عمق کم و محدودیت‌هایی دارد که ابزارهایی مانند آپشن و معاملات آتی با پوشش ریسک و مدیریت حرفه‌ای پرتفوی‌ها به عمیق شدن آن کمک بسیاری می‌کند؛ در خصوص بورس کالا نیز امیدوارم نه تنها در مورد سکه طلا، در مورد محصولات پایه دیگر هم شاهد اجرایی شدن آپشن باشیم. آپشن زمانی با استقبال فعالان بازار روبه‌رو می‌شود که دایره مخاطبان بالایی داشته باشد، بنابراین با توجه به حجم بالاتر معاملات بازار سکه بین مردم و عمومیت این محصول و همچنین اقبال معاملات آتی سکه به نظر می‌رسد، انتخاب سکه طلا برای شروع آپشن بسیار به‌جا بوده است. باید اشاره کرد که یکی از بزرگ‌ترین معضلات ایران برای سرمایه‌گذاری خارجی‌ها، پوشش نرخ ارز است؛ از این رو، اجرایی کردن آپشن بر بازار ارز هم می‌تواند قدم بعدی برای این ابزار باشد. بازار ارز و جذب نقدینگی خارجی از چنان اهمیتی برخوردار است که آپشن می‌توانست با ارز راه‌اندازی شود. البته بورس کالا تمایل به انجام این کار دارد و شورای بورس هم آن را تأیید کرده است، اما در این زمینه بانک مرکزی تصمیم گیر نهایی است؛ با این حال امیدواریم در آینده­ای نزدیک، بانک مرکزی نیز با این مهم موافقت کند و شاهد راه‌اندازی بازار مشتقه ارزی باشیم. علاوه بر این، ایجاد آپشن روی محصولات کشاورزی مانند ذرت و فلزات اساسی مثل آهن، مس و آلومینیوم نیز می­تواند مفید باشد؛ در مجموع بورس کالای ایران با ایجاد ابزارهایی چون معاملات آتی، سلف، سلف موازی استاندارد، گواهی سپرده کالایی و آپشن به تعمیق بازار سرمایه و در نهایت رشد اقتصاد واقعی کمک بسیاری کرده است و از این‌ رو،  عملکرد بورس کالا در این مدت بسیار مثبت ارزیابی می‌شود؛ در واقع هر قدر ابزارهای مالی بیشتری در بازار وجود داشته باشد، شرکت‌های تأمین سرمایه راه‌حل‌های بیشتری برای تأمین مالی بخش تولیدی و صنایع کشور خواهند داشت که در نهایت با راه افتادن چرخ‌های تولید و صنایع، می‌توانیم شاهد شکوفایی اقتصادی باشیم.

 

برخی از تحلیلگران موانع سر راه توسعه ابزارهای مشتقه را نبود دانش و اطلاعات کافی و عده‌ای دیگر اقتصاد دستوری می‌دانند. نظر شما چیست؟

از نظر من، آشنایی نداشتن و کمبود اطلاعات ضربه بیشتر و مانع قوی­تری بر سر راه توسعه ابزارهای مشتقه به نسبت اقتصاد دستوری است. همان‌طور که می­دانید، اقتصاد دستوری و دخالت دولت در بسیاری از کالاها که در بورس کالا معامله می‌شوند، وجود ندارد، این در حالی است که حتی اگر دولت و بانک مرکزی هم کنترلی بر قیمت ارز و محصولات داشته باشند، باز هم ابزار مشتقه قابلیت اجرایی شدن را دارند؛ بنابراین از نظر من فرهنگ‌سازی و اطلاع‌رسانی در جایگاه بالاتری قرار دارد.