کانون نهادهای سرمایه گذاری ایرانجهت شرکت در  سمینار «آشنايی با بازار سرمایه و تامين مالی» که برای عموم آزاد و رایگان می‌باشد فرم ثبت‌نام ذیل را تکمیل نمائید.

در صورت مشاهده هرگونه مشکل در ثبت نام ، می‌توانید با شماره تلفن ۸۸۳۴۹۴۴۴-۰۲۱ داخلی ۱۱۰ (واحد فناوری اطلاعات) تماس حاصل نمایید.

با توجه به اتمام ظرفیت، متاسفانه ثب‌نام شما مقدور نمی‌باشد